“Ik wil een betrouwbare huurder, zodat ik zorgeloos kan verhuren”

U wilt uw woning verhuren. Zodra u hiertoe besluit, wilt u natuurlijk weten of u een betrouwbare huurder heeft. Wij begrijpen dat. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt verhuren en dat u zoveel mogelijk zekerheid heeft. Daarom bieden wij u de W. Bos Woontoets (NVM).

De WBos Woontoets (NVM) is een deskundige screening, speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee onderzoeken wij o.a. de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder.

Door middel van de WBos Woontoets (NVM) willen wij zoveel mogelijk voorkomen dat u in een situatie terecht komt waarin uw huurder bijvoorbeeld niet wil betalen, geld witwast of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelt. Ook werpen wij hiermee een blokkade op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten. De WBos Woontoets (NVM) bestaat uit drie onderdelen:

  • ID-verificatie: alle typen identiteitsbewijzen (zowel uit Nederland als uit het buitenland) worden gecontroleerd op echtheid, vermist en gestolen
  • Creditcheck: informatie uit openbare bronnen over o.a. incasso, onroerend goed, telefoon, bedrijf, curatele en verhuizingen
  • Specifieke woonvragen: op basis van een aantal harde (controleerbare) en zachte (dossieropbouw) vragen worden mogelijke risicofactoren nagegaan

Wanneer wij een WBos Woontoets (NVM) uitvoeren, is het verplicht dat wij de persoon vooraf informeren. Binnen tien minuten is het eerste resultaat al bekend. Eventueel zal nader diepgaander onderzoek volgen.

Digitaal dossier

Van iedere verificatie wordt een volledig digitaal dossier gemaakt. Hier kunnen op een later moment documenten aan toegevoegd worden. Documenten die in het dossier opgenomen kunnen worden zijn:

  • Een kopie van de laatste drie salarisspecificaties
  • Een kopie van de laatste drie loonstortingen
  • Een verhuurdersverklaring
  • Een acceptatieformulier
  • Een werkgeversverklaring
  • Een historisch uittreksel uit het GBA

Goed om te weten

Het is goed om te weten dat een WBos Woontoets (NVM) uitsluitend zal worden uitgevoerd in overleg met u, de verhuurder. Ook de potentiële huurder zal op de hoogte worden gebracht alvorens de toets zal volgen.

In gesprek?

Wilt u meer informatie over de WBos Woontoets? Wij nemen graag de tijd voor een vrijblijvend en informatief gesprek.
Maak direct een afspraak via onze chatfunctie, bel of mail. Wij helpen u graag!