Altijd goed, snel en scherp.

Taxeren is een aparte tak van de sport. De verkoopmakelaar kijkt vooral naar de te realiseren waarde, terwijl de taxateur vooral dient te kijken naar de al gerealiseerde waardes. Een nogal andere benadering van de markt. In ons team hebben we daarom de rol als taxateur als specialisme. Zo kunnen wij de kwaliteit waarborgen en het rapport relatief snel uitvoeren tegen een scherp tarief. Zo is het altijd goed, heel gewoon vinden wij.

Wat is een NWWI taxatie? Veelal wordt een NWWI taxatierapport gebruikt voor bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek of een verlenging daarvan. De geldverstrekker / bank kan dan vragen om een NWWI gevalideerd rapport. Onze NWWI taxateur taxeert dan de woning, waarna het Nederlands Woning Instituut (het NWWI) het rapport valideert (keurt). Dit instituut ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens zeer specifieke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Voor een NWWI taxatie, op korte termijn en tegen een scherp tarief, kunt u zeker bij ons terecht. Bel Dorien!